ERASMUS+

Szkoła Podstawowa nr 28 w Toruniu

realizuje projekt dofinansowany przez Unię Europejską

KA122-SCH – Krótkoterminowe projekty na rzecz mobilności uczniów i kadry w sektorze edukacji szkolnej

Tytuł projektu: Mobilność edukacyjna nauczycieli

Celem projektu jest:

 1. Podniesienie poziomu znajomości języka angielskiego o 1 stopień CEFR u 5 nauczycieli w naszej szkole
 2. Wprowadzenie elementów nauczania CLIL na 3 przedmiotach.
 3. Rozpoczęcie minimum 4 projektów międzynarodowych przez platformę eTwinning
 4. Zapoznanie naszej społeczności szkolnej z różnorodnością europejskich tradycji i zwyczajów w szczególności poprzez przybliżenie kultur mniej znanych krajów UE: Irlandii, Malty i Cypru.

Data rozpoczęcia projektu: 01.07.2022r.

Data zakończenia projektu: 31.12.2023r.

Narodowa agencja organizacji wnioskującej: PL01 – Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

Organizacje przyjmujące:

 1. GV Malta English Centre Malta, St Paul’s Bay
 2. Link School of Languages Ltd. Malta, Swieqi
 3. BELS Ltd Malta, San Gwann
 4. English in Cyprus (ECY) Cypr , Limassol
 5. Bluebeam Ltd trading as Emerald Cultural Institute Irlandia, Dublin

Całkowita kwota dofinansowania (EUR) : 18 854,00

Zaplanowane działania i program:

Od lipca 2022 uczestnicy będą brać udział w intensywnych działaniach przygotowawczych (kulturowych, językowych, praktycznych i metodycznych). Następnie, adekwatnie przygotowani uczestnicy wyjadą na kursy do zagranicznych szkół. 5 uczestników uda się na kursy ogólne angielskiego (na Malcie i na Cyprze), a dwie uczestniczki udadzą się na kursy metodyczno-językowe (w Irlandii i na Malcie). Wszystkie mobilności trwają 2 tyg. i odbędą się w maju, lipcu, sierpniu i wrześniu 2023r.

 1. KURSY OGÓLNE JĘZYKA ANGIELSKIEGO – program kursów językowych, jakie wybraliśmy obejmuje pracę nad wszystkimi czterema kompetencjami językowymi – rozumieniem ze słuchu, pisaniem, mówieniem i czytaniem. Wszystkie wybrane przez nas kursy prowadzone będą wyłącznie przez native speakerów, dzięki czemu uczestnicy będą mogli intensywnie pracować nad swoją wymową i akcentem. Zajęcia zbudowane są tak, by jak najbardziej aktywizować uczestników i zachęcać ich do przełamywania bariery komunikacyjnej (odgrywanie ról, scenki, dyskusje). Kursy oparte są o bogaty wachlarz narzędzi metodycznych (np. wykorzystujących narzędzia ICT), z których uczestnicy będą mogli brać inspiracje i wzbogacić swój własny warsztat metodyczny dzięki obserwacji trenerów.

 1. SZKOLENIA METODYCZNO-JĘZYKOWE – kierując się potrzebami naszej szkoły i obranymi przez nas celami, wybraliśmy dwa szkolenia metodyczno-językowe: ,,English for 21st Century Skills” oraz ,,CLIL Course: Secondary and late primary”. Podczas kursów uczestnicy zapoznają się między innymi z teoriami rozwoju językowego dziecka. Poznają też ważne aspekty psychologiczne używania CLIL. Dowiedzą się, jak prawidłowo zaplanować lekcję metodą CLIL i jakimi narzędziami dokonać ewaluacji takiej lekcji. Zapoznają się z metodami adaptacji materiałów autentycznych w nauczaniu CLIL oraz zagłębią się w analizę różnic użycia CLIL w przypadku dzieci na pierwszym etapie edukacyjnym i uczniów starszych. Co więcej, program szkoleń przewiduje też naukę stosowania ,,studiów przypadku” podczas lekcji języka angielskiego. Dzięki szkoleniom uczestnicy będą też wyposażeni w konkretny narzędziownik aplikacji ICT do użycia podczas lekcji.

 1. DZIAŁANIA TOWARZYSZĄCE – w czasie mobilności uczestnicy przez nas wysłani będą mieć na celu nawiązywanie osobistych kontaktów i znajomości i tym samym tworzenie bazy kontaktów międzynarodowych do realizacji przyszłych projektów europejskich. Co więcej, ich celem będzie też efektywne wykorzystanie przerw i czasu wolnego na dyskusje i wymiany dobrych praktyk metodycznych z nauczycielami z innych krajów, którzy również uczestniczą w kursie. Innym zadaniem będzie też wymiana doświadczeń nauczania zdalnego w czasach restrykcji pandemicznych. Dodatkowo, uczestnicy będą również poznawać historię i kulturę państwa, które odwiedzą – odwiedzą muzea, miejsca kultury, zbiorą materiały językowe. Podczas mobilności nasi nauczyciele zaplanują także wizyty w lokalnych szkołach, celem podjęcia rozmów o możliwościach współpracy w ramach różnych projektów Erasmusa.

MOBLNOŚCI 2023: 

I SPRAWOZDANIE W WYJZADU NA MALTĘ

II SPRAWOZDANIE Z WYJAZDU NA MALTĘ

III SPRAWOZDANIE Z WYJAZDU NA MALTĘ

I SPRAWOZDANIE Z WYJAZDU NA CYPR

II SPRAWOZDANIE Z WYJAZDU NA CYPR

III SPRAWOZDANIE Z WYJAZDU NA CYPR

SPRAWOZDANIE Z WYJAZDU DO IRLANDII

Plakat Erasmus 

  ulotka CO OFERUJE Erasmus+_