„Mały miś w świecie wielkiej literatury”.

„Mały miś w świecie wielkiej literatury”.

Dzieci z naszego oddziału przedszkolnego, we wrześniu br., przystąpiły do ogólnopolskiego projektu „Mały miś w świecie wielkiej literatury”. Jest to projekt, którego głównym celem jest rozwijanie czytelnictwa.

Dzieci wraz z nauczycielem wybrały  grupową maskotkę – Misia, który w roku szkolnym 2019/2020 odbywa czytelniczą podróż po domach przedszkolaków. Misiowi zostało nadane imię – Miś Bruno. Mis wędruje po domach dzieci. Dostał dzienniczek, w którym rodzice wpisują tytuł utworu, który został przeczytany, a dzieci wykonują pamiątkowy rysunek i odrysują swoją rączkę (praca w domu).

Przy pomocy maskotki Pluszowego Misia Bruno, pragniemy od przedszkola rozbudzić i pielęgnować pojawiającą się chęć czytania u dzieci, a w tym potrzeby codziennego kontaktu z kulturą literacką. Zaszczepiona w dzieciństwie pasja do książki i czytania, chroni dzieci i młodzież przed uzależnieniem od mediów elektronicznych i fałszywych wartości kultury masowej. Ważne jest, by nawet najmłodsze dzieci miały codzienny kontakt z książką.

W ramach projektu:

  • Codziennie czytamy dzieciom przez co najmniej 20 minut;
  • Zachęcamy rodziców oraz innych członków rodziny (babcie, dziadków, starsze rodzeństwo) do systematycznego czytania dzieciom w domu;
  • Misie mają okazję do poznania środowiska rodzinnego naszych wychowanków.

Tegoroczna edycja projektu oprócz czytania w przedszkolu i wizytach misiów w domach przedszkolaków, zawierać będzie również treści bliskie dzisiejszemu społeczeństwu:

– Mały Miś

– Czytające przedszkolaki;

– Misiowy Wolontariat

– Dzień Pluszowego Misia

– Mały Miś i prawa dziecka

– Bezpieczni z Małym Misiem

– „Zmisiowany” dzień matematyki

Katarzyna Daniszewska